Hopp til innhold

Leselister med tastatur og spesialenheter med leselist

Lagre eller skriv ut Leselister med tastatur og spesialenheter med leselist:

Leselister finnes i mange utgaver og størrelser. De minste kan vise 12 tegn om gangen, mens de lengste kan vise så mye som 88 tegn. Hvordan leselistene brukes er også forskjellig. Noen brukes primært sammen med PC eller Mac, mens andre brukes primært sammen med mobiltelefon eller nettbrett. Noen leselister kan brukes med flere enheter (PC, mobiltelefon etc.) samtidig. Noen leselister kan også brukes som selvstendige notatverktøy.

I dette kapitlet ser vi kort på leselister med punktskrifttastatur, leselister med notatblokkfunksjon samt spesialenheter som har innebygd leselist.

Leselister med punktskrifttastatur

Ganske mange leselistmodeller på det norske markedet har innebygd punktskrifttastatur. Dette kan være spesielt nyttig for personer som foretrekker å betjene et punktskrifttastatur framfor det vanlige PC-tastaturet, eller et virtuelt tastatur på skjermen på en mobiltelefon eller et nettbrett. Med punktskrifttastaturet kan du skrive tekst i tekstbehandlingsprogram, e-post og lignende. Teksten som skrives inn via punktskrifttastaturet vises som visuell skrift på skjermen, på samme måte som når du bruker det ordinære PC-tastaturet eller skjermtastaturet. Du kan dessuten bruke punktskrifttastaturet til å gi kommandoer til skjermleserprogrammet, eller til å utføre noen vanlige tastetrykk som Enter, Escape etc.

På PC og iOS-enheter kan punktskrifttastatur og PC-tastatur brukes parallelt.

Android tillater ikke mer enn én skrivemetode om gangen, så her må du velge hvilken metode som skal brukes; punktskrifttastatur eller skjermtastatur.

Bilde
Eksempel på leselist med punktskrifttastatur - Focus 40 Blue

Leselister med notatblokkfunksjon

Blant leselistene med punktskrifttastatur finnes noen leselister som har innebygd notatblokkfunksjon. Disse leselistene fungerer på vanlig måte sammen med en PC eller annen enhet med skjermleser, men kan i tillegg fungere som selvstendige enheter. Tekst som blir skrevet og lagret i internminnet på leselista, kan overføres til datamaskin etterpå, enten via Filbehandler, med et eget program eller ved bruk av minnepenn.

Mange av leselistene som primært brukes sammen med mobile enheter har notatblokkfunksjonalitet. Disse leselistene er ofte små og hendige, og flere ser nytteverdi i å kunne ta notater i en intern tekstbehandler på leselista for deretter å overføre notatene til telefon eller PC senere.

Bilde
Eksempel på leselist med notatblokkfunksjon - Esys 40

Funksjonaliteten i den interne programvaren på disse leselistene varierer en god del. På noen leselister er det en helt enkel notatblokk som kun åpner og lagrer rene tekstfiler, mens andre kan åpne filformater som doc/Docx og rtf i tillegg til rene tekstfiler. Disse tilbyr gjerne lagring i flere ulike formater.

I tillegg til  tekstbehandler, har leselistene gjerne funksjoner som kalkulator, og noen har også programvare for visning av regneark og PDF-dokumenter.

Spesialenheter med leselist

Det finnes noen få kompakte spesialenheter på det norske markedet, utviklet spesielt med tanke på blinde og sterkt svaksynte. Disse enhetene er egentlig å betrakte som et alternativ til bærbar PC eller nettbrett, da de har nettilgang og inneholder tekstbehandler, nettleser, e-postprogram og andre produktivitetsløsninger en gjerne finner på nettbrett eller enklere PC-er. Flere har også innebygd talesyntese. Disse produktene har som regel punktskrifttastatur, men noen få kan også leveres med et lite og kompakt ordinært PC-tastatur. Den innebygde leselista har en lengde på fra 18 til 40 tegn, alt etter produkt og modell.

Selv om disse produktene har innebygd leselist, og i prinsippet kan brukes sammen med en PC med skjermleser, er de utformet for å fungere selvstendig.

Disse spesialenhetene er relativt lite brukt. Selv om de stort sett er meget kompakte, opplever mange at de er mer krevende å bruke enn en vanlig bærbar PC med leselist, fordi de har et helt sett med spesialkommandoer brukeren må lære. Det er også uheldig at programvaren de leveres med, kan avvike fra det som oppfattes som standard programvare.

I de fleste tilfeller anbefaler vi ikke spesialenheter som erstatning for bærbar PC. Det begrunner vi med at bruksmåte og funksjonalitet avviker en del fra ordinære PC-løsninger med leselist, og at det kan være være vanskelig å få kompetent oppfølging på slike produkter lokalt.