Hopp til innhold

Veiledere på UDIR

Lagre eller skriv ut Veiledere på UDIR:

Veilederen og Opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10 omhandler rettigheten blinde og sterkt svaksynte elever har til punktskriftopplæring, til bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og til opplæring i mobilitet.
Lenker til veilederen:

UDIR veiledere