Hopp til innhold

Forsiden

Lagre eller skriv ut Forsiden:

Velkommen til IKT for punktskriftbrukere.

Ressursen er nå publisert og vil fremover bli oppdatert på nettadressen:  https://www.statped.no/laringsressurser/syn/ikt-for-punktskriftbrukere2/ 

Personer med synsnedsettelse bruker IKT-verktøy på en annen måte enn seende. Mange seende bruker mus til å gi kommandoer til datamaskiner, mens synshemmede kan jobbe raskt og effektivt med bruk av hurtigtaster og menyer. I denne ressursen viser vi hvordan blinde kan bruke datamaskiner på en mest mulig hensiktsmessig måte. Vi har forsøkt å samle praktiske tips som kan gjøre det lettere for synshemmede å bruke datatekniske hjelpemidler. Vi håper at denne ressursen kan være til hjelp for lærere og andre som underviser blinde elever i bruk av datatekniske løsninger.

De fleste blinde databrukere anvender Windows-basert programvare. Windows som operativsystem, Windows-baserte skjermlesere og programmer er derfor viet størst plass i denne ressursen.
Noen foretrekker Mac med operativsystemet MacOS, som gir tilgang til innholdet på skjermen via skjermleseren VoiceOver.
En Chromebook kan brukes med skjermleseren ChromeVox.
Informasjon om hvordan de ulike operativsystemene og skjermleserne kan brukes av blinde kan du finne ut i menyene.

Dersom du ønsker å ha hele ressursen eller enkeltkapitler skrevet ut eller i digital form, har du disse mulighetene:

  • Alt innhold i nettressursen er samlet i en PDF. Ønsker du å ha alt innholdet herfra tilgjengelig på papir eller som PDF (august 2023), kan du laste ned IKT for punktskriftbrukere som PDF
  • På hvert tema finner du knapper for å kunne laste ned i ulike formater (PDF, ePub), eller skrive ut (Print). Et tema tilsvarer normalt et hovedkapittel med eventuelle underkapitler

Statped har tidligere utgitt heftet Blinde og IKT. Etter en grundig revisjon av heftet, med oppdatert innhold til dagens standarder og programmer, ble tittelen endret til IKT for punktskriftbrukere og publisert som en nettressurs.

Innenfor IKT skjer det en hurtig og fortløpende utvikling. Vi opplever at en nettressurs er mer hensiktsmessig enn et trykt hefte. Blant annet vil det gi oss i Statped bedre muligheter til å oppdatere innholdet når vi ser behov for det.

Nettressursen er organisert på samme måte som det trykte heftet. Toppmenyen gir deg enkel tilgang til alle deler av innholdet. I hver del finner du kapitler og underkapitler.

Skrivemåter for tastekombinasjoner i beskrivelser av framgangsmåter

Vi har brukt fet skrift for tekst som skal skrives med tastaturet.

Taster som skal trykkes, er skrevet med fet skrift med + mellom. Alt+f betyr at Alt-tasten skal holdes nede samtidig som bokstaven f trykkes en gang.

Tastetrykk som refererer til valg i båndet i Microsoft 365 og nyere, skal trykkes i rekkefølge, ikke samtidig. Dette er skrevet slik: Alt, n, u.

Valg i menyer og liknende er skrevet med kursiv.