Hopp til innhold

Forsiden

NB! Innholdet i dette kapittelet ble sist endret

Lagre eller skriv ut Forsiden:

Velkommen til IKT for punktskriftbrukere - på nett!

Statped har i mange år utgitt heftet Blinde og IKT. Nå har vi gjort en grundig revisjon av heftet hvor vi har forsøkt å oppdatere innholdet til dagens standarder og programmer. Samtidig endrer vi tittelen til IKT for punktskriftbrukere.

Nå foreligger IKT for punktskriftbrukere som nettressurs. Innenfor IKT skjer det en fortløpende og ofte hurtig utvikling, og vi opplever at en nettressurs er mer hensiktsmessig enn et trykt hefte. Blant annet vil det gi oss i Statped bedre muligheter til å oppdatere innholdet når vi ser behov for det.

Nettressursen er organisert på samme måte som det trykte heftet. Toppmenyen gir deg enkel tilgang til alle deler av innholdet. I hver del finner du kapitler og underkapitler.

Dersom du ønsker å ha hele ressursen eller enkeltkapitler tilgjengelig lokalt på papir eller i digital form, har du disse mulighetene:

  • På hver side finner du knapper for å kunne laste ned siden i ulike formater, eller skrive den ut på papir. En side tilsvarer normalt et hovedkapittel med eventuelle underkapitler
  • Alt innhold i ressursen er samlet i en pdf. Ønsker du å ha alt innholdet herfra tilgjengelig på papir eller som pdf, kan du laste ned IKT for punktskriftbrukere som PDF her

For brukere som benytter tidligere versjoner av programmer enn de som nevnes i nettutgaven, henviser vi til tidligere utgaver av heftet.

Personer med synsnedsettelse bruker IKT-verktøy på en annen måte enn seende. Mange seende bruker mus til å gi kommandoer til PC-en, mens synshemmede kan jobbe raskt og effektivt med bruk av hurtigtaster og menyer. Her viser vi hvordan blinde kan bruke PC på en mest mulig hensiktsmessig måte. Vi har forsøkt å samle noen praktiske tips som kan gjøre det lettere for synshemmede å bruke datatekniske hjelpemidler. Vi håper at denne ressursen kan være til hjelp for lærere og andre som underviser blinde elever i bruk av datatekniske løsninger.

De fleste blinde databrukere anvender Windows-basert programvare, og Windows som operativsystem er viet størst plass i denne ressursen. Noen foretrekker Mac med operativsystemet Mac OS, som gir tilgang til innholdet på skjermen via skjermleseren VoiceOver. Det finnes også synshemmede som bruker operativsystemet Linux, men Linux er ikke omtalt her.

Forfatterne

Ole Erik Jevne er seniorrådgiver ved Statped midt. Han er utdannet cand. real med bakgrunn i videregående skole og jobber med kurs og rådgivning til elever og lærere som bruker punktskrift i opplæringa.

Tore Johnny Bråtveit er rådgiver ved Statped læringsressurser og teknologiutvikling. Han har bakgrunn som bibliotekar og arbeider med læremiddelproduksjon og kunnskapsformidling om bruk av IKT-hjelpemidler for blinde. Tore Johnny er punktskriftbruker og har lang erfaring med tekniske hjelpemidler for blinde.

Paal Morten Petersen er seniorrådgiver ved Statped midt. Han har bakgrunn som lærer og IKT-veileder i grunnskolen og jobber med kurs og rådgivning til elever og lærere som bruker punktskrift i opplæringa.

Oddvar Øyan er seniorrådgiver ved Statped midt. Han er cand.mag fra NTNU og jobber med kurs og rådgivning til elever og lærere som bruker punktskrift i opplæringa. Oddvar er punktskriftbruker og har lang erfaring med bruk av tekniske hjelpemidler for blinde.

Tore Pukstad er lærer med hovedfag i pedagogikk. Han er seniorrådgiver ved Statped midt, fagavdeling syn. Tore har lang erfaring med IKT-hjelpemidler til synshemmede.

Ida Sødahl Utne er rådgiver ved Statped midt. Hun har bakgrunn som sosionom og jobber med kurs og rådgivning til elever og lærere som bruker punktskrift i opplæringa. Ida er punktskriftbruker og har lang erfaring med bruk av tekniske hjelpemidler for blinde.

Tor Ulland er seniorrådgiver ved Statped sørøst. Han er utdannet cand.philol. fra UIB og arbeider med rådgivning og opplæring av voksne nysynshemmede og elever og lærere i grunnskolen. Tor Ulland er selv punktskriftsbruker, og han har arbeidet med rådgivning og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler siden 1994.

Disse har arbeidet mye med tidligere utgaver av heftet:

Arne Aarrestad er pensjonert IKT-rådgiver ved Statped midt (Tambartun kompetansesenter) og har jobbet med blinde og IKT i en årrekke.

Skrivemåter for tastekombinasjoner i beskrivelser av framgangsmåter

Vi har brukt fet skrift for tekst som skal skrives med tastaturet.

Taster som skal trykkes, er skrevet med fet skrift med + mellom. Alt+f betyr at Alt-tasten skal holdes nede samtidig som bokstaven f trykkes en gang.

Tastetrykk som refererer til valg i båndet i Office 2007 og nyere, skal trykkes i rekkefølge, ikke samtidig. Dette er skrevet slik: Alt, n, u.

Valg i menyer og liknende er skrevet med kursiv.